Reklama

 

Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - wyjaśniamy/pomagamy - cz.2

Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - wyjaśniamy/pomagamy - cz.2

Ciąg dalszy cyklu, w którym przybliżamy wyjaśnienia dotyczące "rewolucji śmieciowej" w Gminie Dobra.

Dzisiaj - pojemniki na bioodpady. Artykuł nieco dłuższy niż zwykle, ale temat jest nowy i warto go szerzej opisać.

Zachęcamy do polubienia lub obserwowania naszej strony na FB - Mierzyn, co pozwoli na bieżące śledzenie kolejnych publikacji. Jeśli uznacie któryś artykuł z tego cyklu za ciekawy lub przydatny - miło będzie zobaczyć "lajka" lub "gwiazdkę" ;)

 

Zmiany w gospodarce śmieciowej zobowiązują właścicieli posesji do zakupu na własny koszt pojemników na bioodpady, gdyż nie będzie można już do ich zbierania używać worków.

 

Co do nich wrzucamy?

Do pojemników tych mamy wrzucać:

 • bioodpady z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów (nie mogą być przegniłe i spleśniałe)
 • nierozdrobnione zdrewniałe części roślin (ale muszą umożliwiać zamknięcie pojemnika i zbieranie innych bioodpadów)
 • odpady kuchenne (ale bez dodatkowych opakowań typu worki foliowe, reklamówki).
Ważne: Od 1 stycznia nie będą przyjmowane bioodpady zapakowane w brązowe lub jakiekolwiek inne worki ("odpad zanieczyszczony plastikiem"). Dlatego do pojemnika należy wrzucać odpady "luzem".

 

Czy będzie okres przejściowy?

Uchwały zostały przegłosowane pod koniec października, mają wejść w życie od 01 stycznia 2022 - to daje zatem 2 miesiące na zakupienie pojemników dla kilku tysięcy posesji w Gminie Dobra. To może "wysycić" rynek lokalnych dostawców. Czy będzie zatem okres przejściowy, wydłużenie na nabycie takich pojemników?

Nie. Od 1 stycznia instalacje przetwarzające bioodpady nie będą przyjmowały odpadów zanieczyszczonych plastikiem (worki) i dlatego od tego dnia muszą takie odpady być dostarczane "luzem".
Wg UG Dobra od 28 października mieszkańcy mogli już podjąć się zakupu pojemnika - czy to przez internet czy w lokalnych marketach budowlanych.

 

Jaki pojemnik?

Pojemnik ma mieć pojemność max. 120 litrów. Musi odpowiadać kolorystyce i oznakowaniu zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra.
W praktyce - pojemnik ma być koloru brązowego, oznaczony napisem "BIO". Dopuszcza się inną kolorystykę, ale min. 30% widocznej powierzchni pojemnika musi być w kolorze brązowym.

Pojemnik nie musi mieć żadnych dodatkowych oznaczeń (typu: adres posesji), ale sugerujemy (Redakcja) mimo wszystko dodanie takiej informacji.

Ponadto pojemnik musi spełniać także normę PN-EN 840, a wg UG taką normę spełnia praktycznie każdy pojemnik oferowany w sprzedaży. Norma ta określa m.in. takie właściwości pojemnika 120l jak:

 • konstrukcja pozwalająca na mechaniczne opróżnianie przez specjalistyczne pojazdy
 • wykonanie z PE-HD (polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości).
 • wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie
 • max. obciążenie ok. 50 kg (dla pojemnika 120l)

Koszt takiego pojemnika w popularnym markecie budowlanym to ok. 130zł.

Zgłoszenie pojemnika do UG - jak, kiedy?

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić pojemnik na bioodpady do UG dla zaewidencjonowania.

Zgłoszenie to będzie odbywało się automatycznie przy składaniu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami (czyli najczęściej będzie to termin 10 lutego 2022 r.).

Nie trzeba będzie na deklaracji specjalnie oznaczać czy potwierdzać posiadania pojemnika - dla UG jednoznacznym będzie, że jeśli ktoś nie wskaże posiadania kompostownika, to ma obowiązek posiadać pojemnik na odpady BIO.
Nie trzeba będzie także przedstawiać dodatkowych dokumentów, np. dowodu zakupu pojemnika.

Jeśli ktoś będzie chciał zgłosić posiadanie pojemnika wcześniej, przed złożeniem deklaracji (czyli jeszcze w grudniu, styczniu) - może to uczynić w dowolnej formie: telefon, e-mail, osobiście.

Uwaga! Niezależnie od tego bioodpady z wystawionych pojemników będą odbierane po 1 stycznia nawet przed złożeniem deklaracji.

 

Bioodpady odbierane co 2 tygodnie - pleśnienie i przegnicie?

Niektórzy mieszkańcy wyrażali obawy, że bioodpady gromadzone w pojemnikach i odbierane co 2 tygodnie (w sezonie zimowym) mogą zacząć pleśnieć lub gnić. Takich z kolei bioodpadów nie można oddawać.

UG Dobra uspokaja jednak, że takie same procesy zachodziły w systemie workowym, a kompostownie nie zgłaszały tego typu problemów, więc należy uznać stopień tego procesu w odpadach za akceptowalny.

 

Utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym

Wątpliwości budziła kwestia dokładnego opróżniania pojemników przez firmę odbierającą odpady - w kontekście obowiązku utrzymania pojemnika we właściwym stanie technicznym i sanitarnym przez właściciela nieruchomości.

Jak wyjaśnia UG - właściciel ma ten obowiązek realizować poprzez:

 • wrzucanie tylko właściwych odpadów
 • domykanie klap pojemników, aby nie dostała się do nich woda
 • niedopuszczanie do przeciążania pojemników
 • mycie i czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje i owady

Nie można oczekiwać, że firma odbierająca odpady będzie każdorazowo w pełni dokładnie opróżniała pojemniki.

UG Dobra wskazuje, że pojemnik taki można po prostu spłukać wodą, którą potem można wylać np. na trawnik lub pod rośliny.
Jednak o ile takie rozwiązanie jest pewnym wyjściem w przypadku resztek skoszonej trawy, to trudno wyobrazić sobie wylewanie na trawnik wody z resztkami bioodpadów kuchennych...


Info: UG Dobra, opracowanie materiału - własne

 

Reklama