Reklama r2m

 

Dzieci w przedszkolu

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Dobra - potwierdzanie przyjęcia


Zgodnie z harmonogramem czynności dla rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Dobra - rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia powinni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka.

W Gminie Dobra potwierdzanie woli przyjęcia dziecka będzie odbywało się od 2021-04-28 do 2021-04-30 do godz. 14:00.

 

Informacja UG Dobra:

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej może odbywać się w następujący sposób:

  • rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty;
  • możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki – szkoła lub przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty;
  • dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do przedszkola lub szkoły podstawowej z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

 

Procedura składania oświadczenia woli w szkole:

  • do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej/punktu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wchodzi tylko jedna osoba;
  • punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8.00 – 14.00;
  • usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły lub przedszkola;
  • przy wejściu do szkoły lub przedszkola znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk;
  • przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 2,0 metrowego dystansu między obecnymi w budynku;
  • oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty;
  • oświadczenie woli rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

 

W dzienniku Mierzyn opisywaliśmy kryteria i harmonogram naboru w artykule: Kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie Dobra


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s