Reklama r2m

 

Referendum odwołujące Wójta Gminy

Referendum gminne - informacja Wójt Gminy Dobra


Wójt Gminy Dobra nagrała oświadczenie dotyczące referendum gminnego w sprawie odwołania jej ze stanowiska przed upływem kadencji.

W oświadczeniu jest kilka ogólnikowych informacji oraz krytyka działań i intencji organizatorów referendum, którym Wójt Gminy zarzuca manipulację i pomówienia dla zaspokojenia ambicji i przejęcia władzy w gminie.

Nie jest to więc chyba zapowiadane odniesienie się do każdego z zarzutów, jakie miało mieć miejsce podczas planowanej konferencji prasowej.

Poniżej publikujemy w całości treść oświadczenia, które dostępne jest także w serwisie YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=Z68WY1xZ4uY]:

 

Wójt Gminy Dobra - informacja w sprawie referendum


Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra,
zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie, na 7 czerwca wyznaczono termin głosowania w referendum w naszej gminie. Przeprowadzenie referendum będzie wymagało wdrożenia procedur związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa oraz zastosowania środków profilaktycznych, które mają zapewnić bezpieczeństwo członkom komisji i osobom chcącym uczestniczyć w referendum. Jako Wójt Gminy Dobra wdrożę procedury Powiatowego Inspektora Sanitarnego, tak aby ograniczyć zagrożenie związane z zarażeniem się koronawirusem.

Jednocześnie apeluję do osób, które popierają i doceniają moje działania jako Wójta na rzecz gminy Dobra o pozostanie w domach i nie branie udziału w referendum. W ten sposób najlepiej okażecie Państwo poparcie mojej dotychczasowej pracy.

Szanuję referendum, jako narzędzie, które służy demokracji. Pytanie czy referendum w gminie Dobra służy potrzebom mieszkańców, czy też raczej interesom i niespełnionym ambicjom jego inicjatorów. Podczas mojej kadencji Gmina Dobra zmieniła się i nadal się zmienia w miejsce, gdzie wiele osób chce zamieszkać, pracować i spędzać wolny czas ze swoją rodziną. Razem ze swoimi współpracownikami staram się dokładać jak największych starań, żeby nasza gmina ciągle się rozwijała, nie tylko w kwestii infrastruktury drogowej, co jest bardzo ważne, ale również w kwestii oświatowej, sportowej i turystycznej. Nasza gmina stawiana jest jako wzór, jeśli chodzi o tempo rozwoju i liczbę nowych inwestycji. Jednocześnie dziękuję Wam mieszkańcom za cierpliwość związaną z utrudnieniami, które towarzyszą realizowanym inwestycjom.

Referendum popierają osoby, którym nie udało się wygrać w ostatnich wyborach samorządowy i w ten sposób próbują podważyć ich demokratycznych wynik. Ze spokojem wysłuchiwałam oskarżeń, pomówień, wyzwisk, obrzucania błotem i straszenia. Osoby, które stoją za organizacją referendum, zarzucały mi między innymi naruszenie dyscypliny finansów, wykorzystanie środków publicznych do celów prywatnych, brak kompetencji i narażanie budżetu gminy na straty czy niegospodarność. Dość tych kłamstw i manipulacji.

Gmina Dobra po raz kolejny została liderem rankingu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, który przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa , czyli zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu. Jako jedyna gmina na całym Pomorzu Zachodnim osiągnęliśmy indeks finansowy na poziomie 5 punktów. To rewelacyjny wynik i efekt naszej ciężkiej i systematycznej pracy.

Ranking ten nie świadczy o tym, że nasza gmina jest najbogatsza, tylko o tym, że zarządzanie finansami w gminie Dobra jest na bardzo dobrym poziomie. Informacja przygotowywana przez RIO ma na celu zaprezentowanie przejrzystości finansów publicznych oraz dbanie o kulturę finansów samorządów. Pierwsze miejsce Gminy Dobra w rankingu potwierdza, że zarzuty inicjatorów referendum to manipulacja i pomówienia osób, które chcą zaspokoić swoje ambicje i przejąć władzę w naszej gminie. Wierzę, że mieszkańcy Gminy Dobra nie dadzą się zmanipulować.

Zdaje sobie sprawę, że nowa ustawa śmieciowa jest bardzo ciężkim tematem i niezwykle trudno wytłumaczyć, dlaczego metoda liczenia opłat za śmieci od zużytej wody jest miarodajna dla największej grupy mieszkańców naszej gminy. Dlatego jako jedna z nielicznych gmin przygotowaliśmy prezentację, która wyjaśnia wszystkie kwestie. Niestety przepisy nie uwzględniają metody, która będzie sprawiedliwa dla wszystkich. Udało nam się jednak wypracować stawki, które są jedne z niższych w całym regionie. Nie słuchajcie obietnic, że można wprowadzić metodę od rzeczywistej ilości śmieci lub znacząco zmniejszyć wszystkim rachunki za śmieci. To tylko puste obietnice bez możliwości realizacji.

Z niedowierzaniem czytałam, że inicjatorzy referendum zarzucają mi budowanie atmosfery wrogości i braku zaufania, woli porozumienia czy współpracy. Wystarczy poczytać co te osoby wypisywały w mediach społecznościowych na temat naszej gminy, urzędu, czy mieszkańców, którzy popierają dotychczasowe działania na rzecz gminy. Nawet podczas ogłoszonej epidemii i dużego zagrożenia koronawirusem jeden z inicjatorów referendum nadal roznosił ulotki wśród mieszkańców, w których zarzucał mi, że dążę do celu po trupach. To tylko jeden z wielu przykładów obłudy i oszczerstw, które towarzyszyły kampanii referendalnej.

Gmina Dobra bardzo wiele straciła przez awanturę związaną z referendum. Kłamstwa, fejkowe informacje i fałszywe oskarżenia znacząco pogorszyły wizerunek naszej gminy. Miną miesiące lub lata, zanim kolejni potencjalni mieszkańcy lub inwestorzy ponownie zaufają Gminie Dobra. Bardzo trudno policzyć teraz straty z tego powodu.

Referendum nie powinno być instrumentem, za pomocą którego pojedyncze osoby z naszej gminy chcą zaspokoić swoją żądzę władzy czy dotychczasowe niepowodzenia. Nie powinno się to odbywać za publiczne pieniądze, a nasza gmina będzie musiała ponieść koszty organizacji referendum, które będą dodatkowo zwiększone z powodu wdrożenia procedur związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa.

Mam świadomość, że nie każda moja decyzja będzie przez wszystkich akceptowana i nie każde rozwiązanie problemu zostanie przyjęte z aprobatą. Nikomu w takiej sytuacji nie odmawiam prawa do krytyki czy wyrażania niezadowolenia. Możemy mieć różne opinie, zachowajmy jednak wzajemny szacunek, kulturę i rozsądek. Gmina funkcjonuje prawidłowo. Nie dzieje się nic złego, co mogłoby być powodem mojego odwołania. Realizowane są inwestycje, na które pozyskujemy miliony dofinansowania z różnych źródeł. Powstają nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, przedszkola i szkoły.

Dlatego jeszcze raz apeluję do mieszkańców, którzy popierają i doceniają moje działania na rzecz gminy Dobra, o pozostanie w domach i nie branie udziału w tym referendum. W ten sposób najlepiej okażecie Państwo poparcie mojej pracy.

Tymczasem pracujemy dalej ponieważ sytuacja związana z epidemią wymaga od nas jeszcze więcej działań na rzecz naszych mieszkańców.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s