Reklama

 

UG Dobra

Raport o stanie Gminy Dobra za 2020 r.


Ukazał się Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy takiego raportu w terminie do 31 maja.

Na sesji Rady Gminy 24 czerwca 2021 r. raport ten będzie przedmiotem debaty, a Radni będą głosowali nad absolutorium dla Wójt Gminy oraz w sprawie udzielanie Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby wówczas zabrać głos powinien zgłosić to pisemnie - z podpisami min. 50 osób popierających.

 

Zgłoszenie do debaty musi zostać przekazane przez zainteresowanego mieszkańca do Przewodniczącego Rady Gminy Dobra do 23 czerwca 2021 r. do godz. 15:00. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców, o ile Rada Gminy nie zwiększy tej liczby.

Sam raport jest dokumentem obszernym, liczącym niemal 300 stron i obejmuje spektrum różnych aspektów funkcjonowania gminy - m.in.: demografię, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, kulturę, sport, ochronę środowiska naturalnego czy zwierząt.

Dokument jest do pobrania z portalu Mierzyn:

 

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie UG Dobra pod adresem:

https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/zmiany/15808.dhtml


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama