Reklama

 

Przedszkola

Publiczne przedszkola w Gminie Dobra pozostaną zamknięte


Publiczne placówki wychowania przedszkolnego w gminie Dobra nie zostaną otwarte od 6 maja, tak jak rekomenduje to rząd, który zrzucił na samorządy podjęcie decyzji o ich otwarciu bez zapewnienia odpowiedniego wsparcia i dokładnych wytycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa - informuje Wójt Gminy Dobra.

Po pilnie zwołanym spotkaniu w podobnym tonie wypowiadają się dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli.

 

Stanowisko Wójta Gminy Dobra

Szanowni Mieszkańcy,

do dzisiaj nie otrzymaliśmy jednoznacznych i szczegółowych wytycznych służb sanitarnych, dotyczących bezpiecznego funkcjonowania przedszkoli podczas stanu epidemii. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, rodzin oraz pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem. Z tego powodu podczas dzisiejszego spotkania z dyrektorami szkół podjęliśmy wspólnie decyzję, że publiczne placówki wychowania przedszkolnego w gminie Dobra nie zostaną otwarte od 6 maja, tak jak rekomenduje to rząd.

Niestety decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli została zrzucona na samorządy bez zapewnienia odpowiedniego wsparcia. Nie będziemy ryzykować zdrowia dzieci i wychowawców bez dokładnych wytycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Dlatego zwróciliśmy się już do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o ustalenie wszystkich szczegółów związanych z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych podczas epidemii. Takie rozwiązanie rekomenduje też Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dopiero kiedy otrzymamy szczegółowe wytyczne z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, podejmiemy decyzję o terminie otwarcia placówek przedszkolnych w gminie Dobra.

 Wójt Gminy Dobra Teresa Dera

 Stanowisko dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli

Drodzy Rodzice,

obowiązkiem dyrektorów szkół i przedszkoli jest przekazywanie rodzicom jasnych i dokładnych informacji. Niestety w związku z rekomendacją rządu dotyczącą otwarcia placówek przedszkolnych od 6 maja, mamy wątpliwości i dużo pytań, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi.

Na przykład na podstawie jakich kryteriów mamy decydować, które dziecko ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o udział w zajęciach? Przecież oczekuje się od nas, że grupy dzieci nie będą liczne. Poza tym nauczyciele wychowania przedszkolnego zdalnie realizują podstawę programową. Kiedy mają wypełniać ten obowiązek, jeżeli jednocześnie mają sprawować opiekę nad dziećmi w przedszkolu? Pamiętajmy, że zabawy dzieci są spontaniczne, to naturalne, że potrzebują bliskości. W jaki sposób mamy dopilnować, żeby między dziećmi była zachowana bezpieczna odległość?

Tych pytań jest znacznie więcej. Nauczyciele i wychowawcy są pełni obaw o bezpieczeństwo dzieci, swoje i swoich rodzin. Nadal obowiązuje stan epidemii. Nie mamy pewności, że będziemy w stanie zapewnić pełną obsadę kadrową w placówkach przedszkolnych.

Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli w gminie Dobra


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama