Reklama r2m

 

PSP Mierzyn

PSP Mierzyn - zmiany w organizacji nauczania od 17 maja

Od poniedziałku, 17 maja, uczniowie klas 4-8 Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie przechodzą do nauczania w trybie hybrydowym.

Na stronie WWW szkoły zostały przekazane informacje: aktualny plan wejść do szkoły (uległ znacznej zmianie! - opublikowany także na portalu Mierzyn), plan lekcji i przydział sal.

Ustalenia te będą obowiązywały do 28 maja, ponieważ od poniedziałku 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

 

Organizacja nauczania będzie wyglądała następująco:

  • w dniach 17-21, 24, 28 maja obowiązuje tryb nauczania: w klasach 1-3 stacjonarny, w klasach 4-7 hybrydowy, klasy 8 - wg informacji poniżej
  • w dniach 25-27 maja odbywają się w szkole egzaminy klas ósmych - nie ma zajęć dydaktycznych, są tylko zajęcia opiekuńczo wychowawcze

 

Klasy 4-7: nauczanie będzie realizowane w trybie naprzemiennym: jeden dzień nauczanie - zdalne, drugi dzień - nauczanie stacjonarne

Klasy 8: uczniowie realizują zajęcia w formie zdalnej. Uczniowie kl. 8c i 8d, których rodzice wyrazili wolę odbywania zajęć w formie stacjonarnej - przychodzą do szkoły w dniach: 18, 20, 24 maja.

Harmonogram zajęć:


Zaktualizowaną mapkę wejść/wyjść
znajdziecie w na portalu Mierzyn (strona główna oraz wieści szkolne) w bloku przycisków informacji szkolnych.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Każda klasa ma przydzieloną jedną salę lekcyjną.
2. Korzystanie z szatni jest nieobowiązkowe, dotyczy to również zmiany obuwia.
3. W zależności od pogody, organizujemy  przerwy na zewnątrz.

Od 17 do 31 maja nie będą odbywały się prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpytywania. Szkoła kładzie główny nacisk na ponowne zaadaptowanie uczniów i budowanie relacji.

Od 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.


Info: PSP Mierzyn - http://pspmierzyn.pl

 

Reklama r6s