Reklama r2m

 

PSP Mierzyn

PSP Mierzyn - zmiana organizacji roku szkolnego


W związku ze zmianami w zakresie funkcjonowania szkół i organizacji ferii zimowych, jakie przekazał w ostatnich dniach Premier RP, zmianie uległa organizacja pracy w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie.

Na stronie PSP Mierzyn opublikowano informację o zmianach. Przytaczamy ją także i w tym artykule.

 

Organizacja pracy:

  • do 22 grudnia 2020 r. - zajęcia w formie zdalnej w kl. I-VIII,
  • 23 grudnia 2020 r.- 03 stycznia 2021 r. - przerwa świąteczna,
  • 04 -17 stycznia 2021 r. - ferie zimowe.
  • 01 lutego 2021 r. – początek II półrocza,

Oceny:

  • do 18 grudnia 2020 r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną,
  • do 1 stycznia 2021 r. - wystawienie ocen proponowanych,
  • 29 stycznia 2021 r.- wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych,

 

Konsultacje:

Konsultacje wychowawców online w MS Teams z rodzicami uczniów kl. IV –VIII - 18 stycznia 2020 r. o godz. 17:30.

Konsultacje odbywają się tylko z wychowawcą klasy.

 

Zebrania klasowe online w MS Teams z rodzicami - podsumowujące pracę w I półroczu:

  • kl. I-III - 10 lutego 2020 r. o godz. 17:30
  • kl. IV-VI - 9 lutego 2020 r. o godz. 17:30
  • kl. VII-VIII - 8 lutego 2020 r. o godz. 17:30

 

Na portalu WWW jak i na FB dziennika Mierzyn postaramy się przypominać o tych wydarzeniach.


Info: PSP Mierzyn - http://pspmierzyn.pl

 

Reklama r6s