Reklama r2m

 

Nauka zdalna

PSP Mierzyn - zasady nauczania zdalnego dla klas 4-8


Od poniedziałku, 2020-10-26, uczniowie klas 4-8 w całej Polsce uczą się w trybie zdalnym. Na stronie PSP Mierzyn zostały opublikowane zasady kształcenia na odległość, dość szczegółowo opisujące tok nauki.

Nauka zdalna ma trwać - przynajmniej na razie - do 08 listopada 2020 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2020-10-23 uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, a także uczniowie szkół podstawowych dla dorosłych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych realizują w dniach od 2020-10-24 do 2020-11-08 naukę w trybie zdalnym.

Na stronie PSP Mierzyn ukazały się zasady nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy MS Teams, w których czytamy (subiektywny wybór najważniejszych informacji):

 • Zajęcia będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Na początku każdej lekcji nauczycie będzie łączył się on-line z uczniami, informował o temacie lekcji, tłumaczył trudniejsze podstawy programowe.
 • Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 20 minut - w tym czasie uczniom przekazywane są także materiały do samodzielnej pracy.
 • Zadania do wykonania przez uczniów mogą mieć formę:
  • klasyczną - odwołanie do podręcznika, zeszytu ćwiczeń
  • tekstowego opisu zadania do wykonania
  • linków do interaktywnych platform edukacyjnych
  • załączników z materiałami tekstowymi, graficznymi, multimedialnymi
 • Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów.
 • Zadania określone przez nauczyciela do wykonania muszą mieć termin ukończenia.
 • Ocenianie postępów uczniów ma się odbywać przez ocenę:
  • odsyłanych prac zadanych do wykonania
  • zaangażowania, aktywności, sumienności, samodzielności i terminowości
  • wykonywanych quizów czy testów on-line
  • ustnej odpowiedzi udzielanej w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams
 • Szkoła zaleca sprawdzanie przez ucznia wiadomości na platformie MS Teams na bieżąco, min. 3 razy dziennie.
 • Opiekę nad uczniem przebywającym w domu w czasie nauki zdalnej mają sprawować rodzice lub opiekunowie prawni - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Ewentualna niemożność uczestniczenia w zajęciach zdalnych przez ucznia (przyczyny zdrowotne, techniczne, rodzinne) - mają być zgłaszane przez rodziców/opiekunów.
 • W razie braku możliwości zapewnienia dziecku dostępu do komputera lub internetu na potrzeby nauki zdalnej należy zawiadomić szkołę.
 • Rodzice/opiekunowie powinni zwracać uwagę na higienę pracy z urządzeniami komputerowymi, dbać o regularne przerwy i aktywny odpoczynek.
 • Rodzice/opiekunowie powinni zwracać uwagę na informacje, jakie mogą docierać do dzieci poza treściami edukacyjnymi - zarówno pod względem treści nieodpowiednich dla dzieci, jak i niebezpiecznych (cyberprzestępczość)

Poniedziałek i wtorek (26 i 27 października) będą dniami organizacyjnymi, aby przystosować się do nowych warunków.

Informacje dotyczące zdalnego nauczania znajdują się na stronie internetowej szkoły w menu ZDALNE NAUCZANIE: http://pspmierzyn.pl/page/1054


Info: PSP Mierzyn - http://pspmierzyn.pl

 

Reklama r6s