Reklama r2m

 

Nauka zdalna

PSP Mierzyn - zasady nauczania zdalnego dla klas 1-3


Od poniedziałku, 2020-11-09, uczniowie klas 1-3 w całej Polsce uczą się w trybie zdalnym. Na stronie PSP Mierzyn zostały opublikowane zasady kształcenia na odległość, dość szczegółowo opisujące tok nauki.

Nauka zdalna ma trwać dla wszystkich uczniów szkół podstawowych do 29 listopada 2020 r.
Czym będzie różnić się od nauki klas starszych?

 

Na stronie PSP Mierzyn ukazały się zasady nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy MS Teams. Poniedziałek i wtorek (09 i 10 listopada) będą dniami organizacyjnymi, aby przystosować się do nowych warunków.

Zasady zdalnego nauczania dla klas 1-3 są zbliżone do zasad dotyczących uczniów klas starszych. Istotne różnice w nauczaniu zdalnym klas młodszych dostrzegamy w kilku punktach:

  • większe zaangażowanie rodziców w sprawdzaniu wiadomości od nauczycieli
  • wykonywanie prac pisemnych tylko w czasie trwania zajęć w danym dniu (on-line)
  • nie zaleca się zadawania prac domowych uczniom (pisemnych) do samodzielnej pracy
  • jednostka lekcyjna trwa 30 minut, z czego połączenie on-line ok. 10 minut

 

Informacje dotyczące zdalnego nauczania znajdują się na stronie internetowej szkoły w menu ZDALNE NAUCZANIE: http://pspmierzyn.pl/page/1054


Info: PSP Mierzyn - http://pspmierzyn.pl

 

Reklama r6s