Reklama r2m

 

PSP Mierzyn

PSP Mierzyn - wstępne informacje dotyczące nauczania


We wtorek - 25 sierpnia 2020 r. - w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych do klas pierwszych. Zebrań z rodzicami w czasie wakacji nie będzie, a szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania szkoły będą przekazane w najbliższym czasie.

Nieco więcej informacji przedstawionych przez PSP Mierzyn:

 

W odniesieniu do klas II-VIII:

Tryb pracy w nowym roku szkolnym jest wciąż rozważany i analizowany pod kątem ryzyk związanych z zagrożeniem COVID-19. Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania szkoły mają zostać przekazane w możliwie najkrótszym czasie poprzez stronę internetową szkoły i dziennik elektroniczny Librus.

 

W odniesieniu do klas I:

Informację, do której klasy przydzielono dziecko, będzie można uzyskać także telefonicznie: 91 483 13 40 lub mailowo: .

W sprawach organizacyjnych wychowawcy będą kontaktować się z rodzicami i opiekunami dzieci telefonicznie lub e-mailowo. Wytyczne dotyczące nowego roku szkolnego otrzymywane z MEN, MZ i GIS - będą przekazywane na bieżąco.

Na stronie szkoły - www.pspmierzyn.pl - jest także przedstawiona wyprawka dla ucznia klasy pierwszej.


Info: PSP Mierzyn - http://pspmierzyn.pl

 

Reklama r6s