Reklama r2m

 

PSP Mierzyn

PSP Mierzyn - przeludniona szkoła - czy to problem?


Blisko miesiąc temu pisaliśmy o problemie przeludnionej szkoły podstawowej w Mierzynie i interpelacji w tej sprawie złożonej do Wójt Gminy Dobra przez Radnego Pawła Malinowskiego.

Odpowiedź, jaką przekazała Wójt Gminy wydaje się zaskakująca - sprowadza się do tego, że pewne działania zostały podjęte, a problem jest przejściowy i sam rozwiąże się w ciągu 2 lat. Ponadto w szkole (zaprojektowanej na 600 uczniów) może w tym samym czasie przebywać zgodnie z przepisami 1200 osób...

Może więc wielkiego problemu nie ma?

 

Istotą "przepełnienia" w roku szkolnym 2021/2022 (oraz 2022/2023) nie jest liczba wszystkich uczniów w PSP Mierzyn, ale liczba klas 7 i 8 oraz liczba godzin zajęć tygodniowo w tych klasach.

Jak przekazała Wójt Gminy - liczba godzin tygodniowo w klasach 4-6 wynosi średnio 25-27, ale w klasach 7-8 już 35. Sednem problemu jest liczność roczników "podwójnych" - 2008/2009 (klasy siódme) oraz 2007/2008 (klasy ósme).
W roku szkolnym 2021/2022 będzie łącznie aż 14 klas 7-8. W kolejnym roku szkolnym - 2022/2023 będzie ich już 10, a potem liczba te jeszcze spadnie. Można więc przyjąć, że w ciągu dwóch lat (gdy te roczniki opuszczą szkołę) liczba klas 7-8 spadnie z 14 do 6.

Obecnie podjęte w PSP Mierzyn działania polegają na:

  • przystosowaniu części pokoju nauczycielskiego na salę lekcyjną
  • skróceniu niektórych przerw z 10 do 5 minut
  • pracy w systemie dwuzmianowym, gdzie
    • w klasach 1-3 lekcje rozłożone będą w godzinach 7:50-15:45 (plus w poniedziałki - do 16:25 z WF lub zajęciami rozwijającymi na ostatniej godzinie)
    • w klasach 4-8 lekcje rozłożone będą w godzinach 7:40-17:15

Jak widać sytuacja nie powinna wyglądać tak dramatycznie, jak wydawało się to miesiąc temu, gdy w grę wchodziła nawet godz. 19:30 jako koniec zajęć lekcyjnych.

Niemniej potraktowanie tego problemu wydaje się nieco powierzchowne i kto wie, czy nie tymczasowe. Jak zwrócił uwagę w swojej interpelacji P.Malinowski - Mierzyn jest największą i najszybciej rozwijającą się miejscowością gminy. Problem, który zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami miałby rozwiązać się w ciągu 2 lat - może powrócić później mimo, iż Wójt Gminy zakłada, że liczba oddziałów na poszczególnych poziomach klas utrzyma się na poziomie czterech:

klasy 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27
1 6 4 4 4 4 4
2 4 6 4 4 4 4
3 5 4 6 4 4 4
4 4 5 4 6 4 4
5 4 4 5 4 6 4
6 3 3 4 5 4 6
7 7 3 3 4 5 4
8 7 7 3 3 4 5
klas 7 i 8 14 10 6 7 9 9
łącznie w szkole 40 36 33 34 35 35

 Prognozowana liczba oddziałów w PSP Mierzyn - źródło: UG Dobra

 

Najciekawszym chyba fragmentem odpowiedzi na interpelację Radnego jest stwierdzenie, że "w tym samym czasie w budynku PSP w Mierzynie może przebywać ok. 1200 osób" !

To zadziwiające podejście, które ma... no właśnie - co? Usprawiedliwiać przeludnienie szkoły?  Szkoły zaprojektowanej na 600 uczniów, która od września może będzie musiała przyjąć ich ponad 900, ale to i tak nie jest jeszcze granica jej pojemności?

Kuriozalne jest uzasadnienie liczby "1200" osób - otóż wynika ona z... liczby dostępnych w szkole umywalek i misek ustępowych, co określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Infrastruktury.
Należy mieć nadzieję, że dzieci nie będą uczyły się w toaletach...

Niestety - w swojej odpowiedzi Wójt nie odniosła się do sugestii Radnego P.Malinowskiego o możliwości poszerzenia bazy lokalowej PSP Mierzyn - ani w sposób tymczasowy, ani stały. Nie odpowiedziała także na prośbę Radnego o możliwość zorganizowania spotkania w tej sprawie z przedstawicielami Rady Rodziców.

Można więc śmiało przyjąć, że wielkiego problemu z przepełnieniem nie ma...

Zainteresowanych poznaniem całości odpowiedzi UG Dobra na interpelację zapraszam do odwiedzenia strony: https://rada.dobraszczecinska.pl/interpelacje/interpelacja/137


Info: Paweł Malinowski - Radny Gminy Dobra (interpelacja 8/2021), UG Dobra - odpowiedź na interpelację 8/2021.

 

Reklama r6s