Reklama r2m

 

PSP Mierzyn

PSP Mierzyn - przeludniona szkoła...

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie z roku na rok ma coraz więcej uczniów. Sytuacja staje się dramatyczna - uczniom klas 4-8 może "grozić" od najbliższego roku szkolnego kończenie zajęć o godz. 19:30 ...

Problem znany niemalże od początku istnienia tego budynku narasta bardzo szybko i wymaga pilnych działań.

Kilka dni temu interpelację w tej sprawie do Wójt Gminy Dobra złożył Paweł Malinowski - Radny Gminy Dobra i członek Rady Rodziców PSP Mierzyn.

 

Nowoczesny obiekt PSP Mierzyn został zbudowany z założeniem nauczania 600 dzieci w szkole podstawowej 6-klasowej, co miało być wystarczające dla tego obwodu szkolnego. Oddany do użytku 2 września 2013 roku szybko okazał się jednak... za mały.

Duża, przestronna placówka przyciągała wielu chętnych, z których podobno niemała liczba specjalnie "starała się", aby ich pociechy spełniły formalnie warunki przyjęcia akurat do PSP Mierzyn. O mniej lub bardziej fikcyjnych zameldowaniach dzieci krążyły wśród rodziców przez dłuższy czas opowieści. Na ile te opowieści mogły być zgodne z prawdą?

 

Prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej dla opracowania koncepcji i dokumentacji szkoły rozpoczęły się z początkiem 2008 r. Prognozowaną liczbę uczniów określono na podstawie danych z ewidencji ludności UG Dobra - liczby dzieci urodzonych do dnia 2007-12-31 i zameldowanych w Mierzynie. Tutaj należy nadmienić, że obwodem szkolnym dla PSP Mierzyn jest jedynie miejscowość Mierzyn.

Po analizie przyjęto, że do szkoły uczęszczać będzie w systemie jednozmianowym ok. 600 uczniów, co było założeniem przyjętym z dużym zapasem. Liczba dzieci zameldowanych oraz uczęszczających do szkoły podstawowej w Mierzynie przedstawiała się na przestrzeni lat 2008-2014 następująco:


rok szkolny dzieci zameldowanych uczęszczających do szkoły przybyło uczniów
2008/2009 462 150  
2009/2010 462 174 24
2010/2011 471 186 12
2011/2012 475 225 39
2012/2013 467 243 18
2013/2014 457 451 208
2014/2015   622 171
2015/2016   745 123
2016/2017   ? ?
2017/2018   784 ?
2018/2019   854 70
2019/2020   857 3
2020/2021   871 14

rok szk. dzieci zameld. uczęszcz. do szkoły przybyło uczniów
2008/20 462 150  
2009/20 462 174 24
2010/20 471 186 12
2011/20 475 225 39
2012/20 467 243 18
2013/20 457 451 208
2014/20   622 171
2015/20   745 123
2016/20   ? ?
2017/20   784 ?
2018/20   854 70
2019/20   857 3
2020/20   871 14

W  tabeli umieściliśmy także znane nam liczby dzieci uczęszczających do szkoły w latach 2015-2020.

Ja widać w latach 2008-2012 liczba uczniów zmieniała się nieznacznie. Największy skok - 10 razy więcej niż zwykle - odnotowany został w roku 2013, po oddaniu do użytku szkoły.

Co istotne - pomiędzy rokiem 2012 a 2013 nie przybyło (a wręcz ubyło) dzieci zameldowanych w Mierzynie, a mimo to przyjęto do szkoły o 180 dzieci więcej niż rok wcześniej.
Jak to możliwe, że we wrześniu 2013 roku wszystkie dzieci zameldowane w Mierzynie (457) nagle wkroczyły w wiek szkolny (451)?

 

Na początku roku szkolnego 2015/2016 szkoła liczyła 745 uczniów (łącznie z punktem przedszkolnym) i już wtedy były problemy z przeludnieniem, skutkujące skargą do kuratorium, co było omawiane wówczas na zebraniu Rady Rodziców z Dyrektor PSP Mierzyn.

Rok szkolny 2017/2018 pogłębił problem, bowiem przywrócono 8-klasowe nauczanie w szkołach podstawowych, co spowodowało "zatrzymanie" w szkole najpierw jednego rocznika, a w kolejnym roku - następnego rocznika dzieci.

 

Z interpelacji Radnego P. Malinowskiego dowiadujemy się, że rok szkolny 2021/2022 może rozpocząć się ze szkołą liczącą 920 uczniów! To o ponad 53% więcej niż projektowana "pojemność" szkoły.

To powoduje bardzo duże problemy z ułożeniem planu lekcji i konieczne jest szukanie rozwiązań zapobiegających nauce (a może raczej "nauce"?) do godz. 19:30. W swym piśmie P.Malinowski informuje o dyskusji w gronie Rady Rodziców na temat możliwych rozwiązań - zarówno tymczasowych (sale w systemie dostawianych kontenerów) jak i stałych (rozbudowa istniejącego budynku lub budowy nowego dla części klas).

 

Tematem, który być może chociaż częściowo pomógłby w tej sytuacji jest archiwum UG Dobra zlokalizowane na piętrze budynku szkoły. Są to 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 170m2. Nie mają okien, więc nie ma możliwości wykorzystania ich na sale lekcyjne, ale już jako szatnię - jak najbardziej.

Niestety - na moje zapytanie w tej sprawie 3 lata temu skierowane do władz Gminy Dobra odpowiedziano - ujmując w skrócie: pomieszczenia te od początku były przeznaczone na archiwum i ich przeznaczenie nigdy nie było zmieniane.  Szkoda, że nie wzięto pod uwagę możliwości przeniesienia zawartości archiwum w inne miejsce i zaadaptowania tych pomieszczeń na rzecz uczniów.
Odpowiedź może trudna do zrozumienia, ale do tego niestety się sprowadza - archiwum gminne ważniejsze jest niż nawet minimalna poprawa warunków uczniów. Przecież szafki ubraniowe dzieci rozstawione na korytarzu to żaden problem...

 

Radny P.Malinowski w swojej interpelacji zwrócił się z prośbą do Wójt Gminy Dobra o informacje, jaki plan mają władze gminy na rozwiązanie tego palącego problemu oraz o możliwość zorganizowania spotkania w tej sprawie.

W swoim piśmie P.Malinowski wspomniał o kwestii bezpieczeństwa tak dużej liczby uczniów w budynku do tego nie dostosowanym. To może być jednak temat priorytetowy zarówno ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji w razie zagrożenia, jak też wytrzymałości samej konstrukcji budynku.
Dwa lata temu zwróciłem się do UG Dobra z prośbą o wyjaśnienie zagadnienia planu ewakuacji i jego aktualizacji w sytuacji, gdy liczba uczniów przekracza maksymalną przewidywaną dla budynku. Z odpowiedzi wynikało, że plan ewakuacji (a w zasadzie: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego) jest aktualizowany co najmniej raz na dwa lata i to nie tylko ze względu na liczbę uczniów, ale także ewentualne zmiany w sposobie użytkowania obiektu. Aktualizacja planu w roku 2018 uwzględniała 850 uczniów i 100 pracowników. Spodziewać się więc należy kolejnej aktualizacji z początkiem roku szkolnego 2021/2022.

 

Jak widać wakacje mogą być więc gorącym okresem nie tylko ze względu na upały, ale potrzebę rozwiązania palącego problemu. Jeśli pojawią się w tej sprawie nowe informacje - postaramy się je przekazać nawet (a może zwłaszcza) w okresie wakacyjnym.


Info: Paweł Malinowski - Radny Gminy Dobra (interpelacja 4/2021), PSP Mierzyn - protokoły zebrań Rady Rodziców, UG Dobra - korespondencja własna/informacja publiczna, Uchwała nr VI/74/2019 Rady Gminy Dobra w sprawie sieci szkół podstawowych

 

Reklama r6s