Reklama r2m

 

PSP Mierzyn

PSP Mierzyn - procedury i regulaminy dotyczące nauki w roku 2020/21


Opublikowane zostały procedury i regulaminy dotyczące nauki w PSP Mierzyn w roku szkolnym 2020/2021 oraz aktualny Statut szkoły ze zmianami (tekst jednolity).

Pliki dostępne są w dzienniku elektronicznym Librus. Dla wygody rodziców - można je także pobrać z portalu dziennika Mierzyn.

 

Co ważne: Wszystkie szatnie zostają wyłączone z użytkowania. Uczniowie nie korzystają z szafek szkolnych, a okrycie wierzchnie zabierają ze sobą. Uczniowie nie zmieniają obuwia. 

Zmieniają się godziny rozpoczynania zajęć, a uczniowie mogą przyjść do szkoły nie wcześniej niż na 5 minut przed rozpoczęciem nauki.

 

Opublikowano pliki:

 

 Zachęcamy do zapoznania się w szczególności z "Regulaminem zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych i w salach lekcyjnych".


Info: PSP Mierzyn - http://pspmierzyn.pl

 

Reklama r6s