Reklama r2m

 

PSP Mierzyn i ul. Kolorowa - progi zwalniające

PSP Mierzyn i ul. Kolorowa - progi zwalniające


Temat bezpieczeństwa dzieci wokół placówek przy ul. Kolorowej (PSP Mierzyn i Przedszkole nr 1) pojawia się co jakiś czas, a szczególnie w razie zaistnienia niebezpiecznego zdarzenia w bliskiej okolicy. Ostatnio takim bodźcem do dyskusji o bezpieczeństwie dzieci był wypadek na ul. Długiej w pobliżu firmy Jumar.

Okazuje się, że także ul. Kolorowa może być niebezpieczna dla dzieci i zniechęcać rodziców do pozwalania na samodzielne uczęszczanie dzieci do szkoły. Temat przekraczania prędkości na tej ulicy i możliwość instalacji progów zwalniających poruszał w swojej wrześniowej interpelacji Radny Gminy Dobra - Paweł Malinowski.
Odpowiedź UG Dobra jest - i to pozytywna.

 

W interpelacji Radny P.Malinowski powołał się na spotkanie z mieszkańcami ul. Kolorowej, na którym omawiano problem wzrostu natężenia ruchu na tej ulicy - tak samochodów osobowych jak i ciężarowych.

Częste lekceważenie znaków ograniczenia prędkości, a także lampy solarne, które nierzadko są po zmroku wyłączone - stwarzają sytuacje niebezpieczne dla niechronionych użytkowników ruchu drogowego, w szczególności pieszych. Brak chodnika potęguje jeszcze ten problem, a rodzice wolą dla bezpieczeństwa dzieci odwieźć je do pobliskiej szkoły samochodem.

Dlatego też Radny zwrócił się z prośbą o montaż progów zwalniających na tej ulicy, a jego wniosek poparło blisko 40-tu mieszkańców składając podpisy pod listą poparcia.

 

W odpowiedzi Wójt Gminy Dobra przekazała, że temat zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Kolorowej został uwzględniony i przekazany do zaopiniowania Radzie Sołeckiej w Mierzynie w czerwcu 2021, ale UG Dobra nie otrzymał odpowiedzi.
Zmiany organizacji ruchu miały by polegać na montażu progów zwalniających, przewężeń w ciągu ulicy oraz wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się na odcinku - od ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Rolniczą.

Wójt zapewniła, że po otrzymaniu pozytywnej opinii od Rady Sołeckiej UG Dobra także wyda pozytywną opinię.

Na początku października b.r. Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji UG Dobra przekazał informację, że opinia Rady Sołeckiej wpłynęła i obecnie trwa oczekiwanie na zatwierdzenie projektu zmian w Starostwie Powiatowym w Policach.

Istnieje szansa, że zmiany te zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku.
Jeśli natomiast chodzi o budowę chodnika w ciągu ul. Kolorowej, to temat ten został przedstawiony jako wniosek do budżetu na rok 2022.


Info: UG Dobra, Radny Gminy Dobra - Paweł Malinowski

 

Reklama r6s