Reklama r2m

 

Przetargi Wójta Gminy Dobra na nieruchomości w Mierzynie

Przetargi Wójta Gminy Dobra na nieruchomości w Mierzynie


Wójt Gminy Dobra ogłosiła przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mierzynie (2 nieruchomości położone przy ul. Wędrownej).

Przetargi odbędą się 06 kwietnia 2023 r., a warunkiem udziału w nich jest wpłacenie odpowiedniego wadium.

 

Informacja o nieruchomościach:

 • położenie: Mierzyn 3
 • księga wieczysta: SZ2S/00027068/0
 • nr ewid. działki: 268/22
 • pow. nieruchomości (ha): 0,0506
 • opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolami klaso użytku Lzr-RV, RV.
 • cena wywoławcza w zł.: 132 040,00
 • wadium w zł.: 13 204,00
 • termin przetargu: I przetarg: 06.04.2023 r. / godz. 11.00

 

 • położenie: Mierzyn 3
 • księga wieczysta: SZ2S/00027068/0
 • nr ewid. działki: 268/23
 • pow. nieruchomości (ha): 0,0506
 • opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolami klaso użytku Lzr-RV, RV.
 • cena wywoławcza w zł.: 116 860,00
 • wadium w zł.: 11 686,00
 • termin przetargu: I przetarg: 06.04.2023 r. / godz. 11.30

 

1. Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a w Dobrej.
2. Przetarg odbędzie się na każdą nieruchomość oddzielnie.
3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r, poz. 106 ze zm.) czynność zwolniona jest z podatku VAT.
4. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PL) przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP nr  46 1020 4795 0000 9302 0331 9639, najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2023 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania  środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Dobra).

Szczegółowe informacje o przetargach dostępne są na stronie UG Dobra: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-mierzyn-3


Wójt
Teresa Dera


Tekst: UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s