Reklama r2m

 

Przetargi Wójta Gminy Dobra na nieruchomości w Buku i Dobrej

Przetargi Wójta Gminy Dobra na nieruchomości w Buku i Dobrej


Wójt Gminy Dobra ogłosiła przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Buku (1 nieruchomość) i Dobrej (3 nieruchomości).

Przetargi odbędą się 16 i 17 marca, a warunkiem udziału w nich jest wpłacenie odpowiedniego wadium.

 

Przetarg nieruchomości w Buku:

 • położenie: Buk 36/2
 • księga wieczysta: SZ2S/00001596/0 – lokal / SZ2S/00002003/4 – grunt
 • nr ewid. działki: 127
 • pow. nieruchomości (ha): 28,11 m2, 0,1347 ha – udział w części wspólnej 189/1000 
 • opis nieruchomości: Lokal położony jest w budynku dwukondygnacyjnym na kondygnacji 2.
 • cena wywoławcza w zł.: 80 300,00 (łączna wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie)
 • wadium w zł.: 8 030,00 
 • termin przetargu: I przetarg - 17 marca 2023 r., godz. 11.00

1. Przetarg odbędą się w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a w Dobrej.
2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r, poz. 106 ze zm.) czynność zwolniona jest z podatku VAT.
3. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PL) przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP nr  46 1020 4795 0000 9302 0331 9639, najpóźniej do dnia  14 marca 2023 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania  środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Dobra).

 

Przetarg 3-ch nieruchomości w Dobrej:

 • położenie: Dobra
 • księga wieczysta: SZ2S/00001642/8
 • nr ewid. działki: 11/1
 • pow. nieruchomości (ha): 0,1066
 • opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolami klaso użytku RV
 • cena wywoławcza w zł.: 307 110,00
 • wadium w zł.: 30 711,00
 • termin przetargu: I przetarg - 16 marca 2023 r., godz. 11.00

 

 • położenie: Dobra
 • księga wieczysta: SZ2S/00001642/8
 • nr ewid. działki: 11/2
 • pow. nieruchomości (ha): 0,0990
 • opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. ochronne. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolami klaso użytku RV
 • cena wywoławcza w zł.: 285 220,00
 • wadium w zł.: 28 522,00
 • termin przetargu: I przetarg - 16 marca 2023 r., godz. 11.30

 

 • położenie: Dobra
 • księga wieczysta: SZ2S/00001642/8
 • nr ewid. działki: 11/3
 • pow. nieruchomości (ha): 0,1011
 • opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. ochronne. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolami klaso użytku RV
 • cena wywoławcza w zł.: 276 710,00
 • wadium w zł.: 27 671,00
 • termin przetargu: I przetarg - 16 marca 2023 r., godz. 12.00

1. Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a w Dobrej.
2. Przetarg odbędzie się na każdą nieruchomość oddzielnie.
3. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.  
4. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PL) przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP nr  46 1020 4795 0000 9302 0331 9639, najpóźniej do dnia 13 marca 2023 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Dobra)

 

Dodatkowe informację można uzyskać w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej, ul. Graniczna 24a w godzinach pracy urzędu (informacji udziela Wioletta Czarnota pok. 7, tel. 91 424 19 73, adres mail: ).

Wójt
Teresa Dera


Tekst: UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s