Reklama r2m

 

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Mierzyn-Stobno

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Mierzyn-Stobno


Starostwo Powiatowe w Policach ogłosiło właśnie przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3922Z Mierzyn-Stobno na odcinku od ul. Osiedle pod Lipami do miejscowości Stobno.

Zainteresowani mają czas do 24 czerwca 2024 r. na złożenie ofert, a wybrany wykonawca będzie miał 5 miesięcy na realizację zadania (licząc od dnia podpisania umowy).

Plan przebudowy nie przewiduje niestety wykonania drogi dla rowerów.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ułożeniu na odcinku ok. 930 m drogi nakładki bitumicznej oraz częściowym wykonaniu nowej konstrukcji drogi. W zakresie prac zaplanowano ułożenie dwóch warstw mas bitumicznych zbrojonych siatką z włókien szklanych i węglowych wraz z robotami towarzyszącymi.

W ramach prac remontowych na całym odcinku zaplanowano dostosowanie nawierzchni istniejących zjazdów i skrzyżowań do rzędnych nowej drogi. Na początku i na końcu przebudowywanej drogi zaprojektowano odcinki chodników z betonowej kostki brukowej w celu polepszenia warunków korzystania z drogi przez pieszych.

Dla realizacji inwestycji zaplanowano wycinkę 5 drzew. Nie przewidziano chodników (poza wspomnianymi krótkimi odcinkami), ani drogi dla rowerów.

Planowana przebudowa ma uwzględniać następujące elementy dla nowej drogi:

  • szerokość poboczy: 0,75m
  • klasa drogi: "Z" (droga publiczna zbiorcza)

Klasa drogi "Z" oznacza, że standardowo dopuszczona prędkość wynosi 80km/h poza terenem zabudowanym, droga jest zwykle jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, a każdy pas ma 3 m szerokości.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s