Reklama

 

Zbiórka odpadów zielonych

Przesunięcia terminów odbioru odpadów biodegradowalnych


UG Dobra informuje o możliwych przesunięciach terminów odbioru odpadów biodegradowalnych. Ma to związek z wiosennym nasileniem prac w ogrodach i bardzo dużą liczbą worków z odpadami biodegradowalnymi wystawianymi jednocześnie.

Wójt Gminy zapewnia, że odbiór wszystkich worków będzie realizowany sukcesywnie, a priorytetem jest terminowy, niezakłócony odbiór odpadów zmieszanych.

 

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

W obecnym okresie mogą występować przesunięcia terminów odbioru odpadów biodegradowalnych.  Z uwagi na nasilenie się prac wiosennych w ogrodach jednorazowo wystawianych jest bardzo duża liczba worków z takimi odpadami. Często jest to po kilkanaście, a nawet po 30-40 worków z jednej nieruchomości. Nie jest technicznie możliwe, aby tak ogromna ilość odpadów była odebrana zgodnie z harmonogramem. Nieodebrane w danym dniu worki z odpadami z pielęgnacji ogrodów będą sukcesywnie odbierane. Proszę o wyrozumiałość w tym względzie. Jednocześnie wskazuję, że odpady takie można oddawać na bieżąco do PSZOK-u oraz do systematycznie wymienianych kontenerów ustawionych w poszczególnych miejscowościach. Notowane są przypadki wyrzucania do kontenerów odpadów zielonych przez firmy ogrodnicze. Apeluję, aby o takich przypadkach informować najlepiej bezpośrednio Straż Gminną. Przy obecnym wprowadzonym stanie epidemii priorytetem jest terminowy, niezakłócony odbiór odpadów zmieszanych.

Jednocześnie z przykrością odnotowujemy przypadki niestosownego wyrażania się o ciężko pracujących osobach odbierających nasze odpady. Jest to bardzo ważna praca, szczególnie niebezpieczna w obecnym okresie. Pracownicy nie mają czasu dzwonić do furtek, domofonów itp, prosić o przestawienia pojazdu, aby móc odebrać odpady.


W szeregu gmin z uwagi na panujące zagrożenie koronawirusem nastąpiło przeorganizowanie odbioru odpadów, często jest to rezygnacja z części usług, wydłużenie terminów odbiorów. Wynika to z niedoborów kadrowych, czy też objęcia pracowników kwarantanną.

Informuję, że w chwili obecnej, mimo sytuacji zagrożenia koronawirusem, w naszej gminie nie występują problemy z terminowym odbiorem odpadów.
Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może ulec zmianie. 

Wójt
Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl


Drukuj   E-mail

 

Reklama