Reklama

 

Podatki za 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 w rozliczeniach podatkowych za 2020 r.


Od 15 lutego można składać zeznania podatkowe PIT za 2020 r. Składając zeznanie podatkowe można skorzystać z nietypowych ulg i odliczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

Informacja Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie - sprawdź, co można z tego tytułu odliczyć:

 

Nowym odliczeniem są tzw. odliczenia i darowizny covidowe. Ponadto ozdrowieńcy oddający osocze mogą skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców.

Do odliczeń covidowych należą:

  • darowizna na cele walki z COVID-19,
  • darowizna przenośnych komputerów dla placówek oświatowych,
  • obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020 r.,
  • możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej z 2020 r. do 5 mln zł,
  • ulga B+R oraz 5-procentowa stawka podatku – nowe ulgi i zwolnienia dla podatników.

 

Darowizna na cele walki z COVID-19

Podatnicy, którzy w 2020 r. przekazali pieniądze lub rzeczy na cele walki z COVID-19 mają możliwość odliczenia tych kwot lub wartości darowizn rzeczowych od podstawy opodatkowania za 2020 r. w tegorocznym rozliczeniu PIT. Darowizna musi zostać dokonana na rzecz konkretnych podmiotów. Darowizna ta pomniejsza dochody podatnika i może wynosić do 100% jego dochodu.

 

Darowizna przenośnych komputerów dla placówek oświatowych

Podatnicy, którzy w 2020 r. przekazali komputery przenośne tzn. laptopy lub tablety organom prowadzącym jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom mogą odliczyć te koszty w zeznaniu podatkowym. Darowizna przysługuje również w przypadku darowizn na rzecz prywatnych placówek oświatowych. Darowizna ta pomniejsza dochody podatnika i może wynosić do 100% jego dochodu.

 

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020

Podatnicy, którzy w wyniku ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę, mogą obniżyć o jej wartość dochód uzyskany w 2019 r. Odliczenia tego mogą dokonać podatnicy podatku dochodowego prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczali się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

 

Preferencyjna stawka podatku i ulga B+R

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace ukierunkowane na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa i opracowali produkty niezbędne do walki z nim, mają prawo ująć ten fakt w rozliczeniach podatkowych. Mogą skorzystać z ulg B+R (działalność badawczo-rozwojowa) lub preferencyjnej stawki podatku.

 

Darowizna osocza ozdrowieńców

Ozdrowieńcy z COVID-19, którzy nieodpłatnie oddają osocze mogą skorzystać z darowizny dla  honorowych krwiodawców i odliczyć 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub jej składników.  
W przypadku tej darowizny konieczne jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę krwi lub jej składników.

 

Szczegóły na stronie: Przeciwdziałanie COVID-19 w rozliczeniach podatkowych za 2020 r.


Info: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie - https://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl


Drukuj   E-mail

 

Reklama