Reklama r2m

 

Program Czyste powietrze

Program "Czyste powietrze" - wsparcie w Gminie Dobra


Program Czyste powietrze to program dofinansowania właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych dla wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne.

W marcu br.r. Wójt Gminy Dobra podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Szczecinie w sprawie wsparcia tego programu przez Gminę Dobra.

 

Dofinansowanie może wynieść do 30 tys. zł dla poziomu podstawowego i do 37 tys. zł dla poziomu podwyższonego finansowania. Budżet programu wynosi 103 miliardy zł.
Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych www.czystepowietrze.gov.pl oraz Portalu Beneficjenta.

W marcu Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wsparcia przez Gminę Dobra działań mających na celu realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach Porozumienia planowane jest uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego wspierającego mieszkańców naszej Gminy w procesie przygotowania, złożenia i rozliczenia wniosku o dofinansowanie.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s