Reklama

 

Program "Czyste Powietrze" - najczęściej zadawane pytania

Program "Czyste Powietrze" - najczęściej zadawane pytania


Od ponad sześciu miesięcy działa w Gminie Dobra punkt konsultacyjno-informacyjny wspierający mieszkańców w procesie przygotowania, złożenia i rozliczenia wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Punkt ten został uruchomiony na mocy porozumienia między Wójtem Gminy Dobra a WFOŚiGW w Szczecinie.

Program "Czyste Powietrze" - bo w jego ramach można uzyskać wspomniane dofinansowanie - rodzi pytania wśród zainteresowanych osób.  Odpowiedzi na niektóre, wybrane pytania przedstawiamy w artykule.

 

Odpowiedzi zostały opracowane w oparciu o informacje, które mogą Państwo znaleźć na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

 

Pytanie 1.
Beneficjent posiada dwa źródła ciepła (piec węglowy niespełniający wymagań 5 klasy i gazowy nowej generacji). Osoba chce złożyć wniosek na docieplenie budynku. Czy w takiej sytuacji musi pozbyć się pieca, który nie spełnia założeń programu?
Odpowiedź:
Tak, ponieważ aby złożyć wniosek o dotację na termomodernizację budynku konieczne jest zlikwidowanie wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w danym budynku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku budynków, dla których wystąpiono o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy po 31 grudnia 2013 r., nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych ani na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 2.
Czy możliwe jest dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w nowych budynkach?
Odpowiedź:
Nie przewiduje się dofinansowania nowobudowanych budynków.

Pytanie 3.
Wiele osób pyta, czy mieszkając od kilku, a nawet kilkunastu lat w domu, który nie ma jeszcze odbioru (z rożnych przyczyn) można dostać dofinansowanie do wymiany starego pieca?
Odpowiedź:
W programie „Czyste Powietrze” udziela się dofinansowania tylko dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych istniejących, czyli oddanych do użytkowania. Zgodnie z pkt. 9.2.2. „Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji”, do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego.

Pytanie 4.
Czy jest określony termin wydzielenia księgi wieczystej w stosunku do terminu złożenia wniosku lub wykonania inwestycji?
Odpowiedź:
W przypadku złożenia wniosku o dotację do wfośigw na lokal wydzielony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, księga wieczysta dla tego lokalu powinna być założona w dniu złożenia wniosku.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku o dotację do wfośigw na cały budynek mieszkalny jednorodzinny, termin wydzielenia księgi wieczystej nie jest poddawany weryfikacji.
W przypadku złożenia wniosku o kredyt i dotację w banku na cały budynek mieszkalny jednorodzinny, księga wieczysta dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono budynek, powinna być założona na dzień złożenia wniosku.
W przypadku złożenia wniosku o kredyt i dotację w banku na wydzielony lokal mieszkalny, księga wieczysta powinna być założona na dzień złożenia wniosku w banku.

Pytanie 5.
Czy istnieje możliwość pozostawienia pieca kaflowego w kuchni i nie odcinania go od przewodu kominowego w sytuacji, gdy budynek ma źródło ciepła spełniające wymagania programu, a beneficjent chce starać się o dofinansowanie docieplenia domu?
Odpowiedź:
Nie ma takiej możliwości. W celu uzyskania dotacji na termomodernizację konieczne jest zlikwidowanie w budynku wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. W przypadku kuchni kaflowych konieczna jest ich likwidacja lub trwałe odłączenie od przewodu kominowego, co musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem wystawionym przez mistrza kominiarskiego.

Pytanie 6.
Co w sytuacji, gdzie budynek jest ogrzewany kuchnią kaflową? Czy do przyznania dofinansowania na kocioł węglowy (budynek nie posiada przyłączenia do sieci gazowej) wystarczy zaświadczenie od kominiarza o odłączeniu pieca kaflowego od przewodu kominowego?
Odpowiedź:
W celu uzyskania dotacji na zakup i montaż nowego źródła ciepła konieczne jest zlikwidowanie w budynku wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. W przypadku kuchni kaflowych dopuszczalne jest pozostawienie tego typu trzonu kuchennego w budynku, np. w celach dekoracyjnych. Wówczas konieczne jest trwałe odłączenie kuchni kaflowej od przewodu kominowego, co musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem wystawionym przez mistrza kominiarskiego. Zgodnie z programem, aby uzyskać dofinansowanie kosztów nowego kotła na węgiel konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu tego kotła do 31 grudnia 2021 r.

Pytanie 7.
Czy dobrze rozumiem, że nie ma konieczności likwidacji kominka, ani też wyposażania go w jakiś inny wkład np. zgodny z "ekoprojektem"/"ekodesignem"? Czy w budynku może pozostać kominek rekreacyjny z otwartą komorą spalania – bez żadnego wkładu?
Odpowiedź:
W celu uzyskania dotacji na zakup i montaż nowego źródła ciepła konieczne jest zlikwidowanie w budynku wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Dopuszcza się pozostawienie (o ile docelowe zapisy uchwały antysmogowej obowiązującej na danym terenie nie zabraniają ich stosowania) kominków, również wyposażonych w otwartą komorę spalania, wykorzystywanych tylko do celów rekreacyjnych.

Pytanie 8.
Czy prawdą jest, że w ramach planowanych zmian w roku 2022 ograniczony ma zostać zakres możliwości dofinansowania do wymiany pieca na pellet drzewny i gaz?
Odpowiedź:
Nie, na chwilę obecną (wrzesień 2021) w ramach programu „Czyste Powietrze”, nie planuje się wykluczenia dofinansowania do źródeł ciepła zasilanych pelletem drzewnym lub gazem.

Pytanie 9.
Czy gmina wypełniając i wysyłając wniosek dla beneficjenta powinna zachować kopię wersji papierowej, lub wersję elektroniczną takiego wniosku? Jeżeli tak, to jaki jest okres przechowywania przez gminę takich danych?
Odpowiedź:
Gmina nie jest zobowiązana do przechowywania wersji elektronicznej lub kopii papierowej wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami.


Info i grafika: UG Dobra

 

Reklama