Reklama r2m

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego - kalendarz referendalny

Postanowienie Komisarza Wyborczego - kalendarz referendalny

W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego opublikowano dzisiaj postanowienie nr 7/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 lutego 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji.

Załączniki do postanowienia zawierają kalendarz czynności, wzór karty do głosowania i wzór nakładki na kartę do głosowania z alfabetem Braille'a.

Datę referendum wyznaczono na niedzielę 29 marca 2020 r. w godz. 07:00-21:00.


Karta do głosowania ma być jednostronnie zadrukowana i mieć ścięty prawy róg.

Pytanie referendalne brzmi: "Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pani Teresy Dery z funkcji Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji?"

Kalendarz czynności związanych z referendum:
 • do 13 lutego 2020 r. - ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Dobra postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie I o przeprowadzeniu referendum

 • do 28 lutego 2020 r. - podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty, obwieszczenia Wójta Gminy Dobra o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

 • do 28 lutego 2020 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie I kandydatów na członków gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum

 • do 4 marca 2020 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie I Gminnej Komisji do spraw Referendum w Dobrej

 • do 8 marca 2020 r. (do 9 marca 2020 r.) - sporządzenie w Urzędzie Gminy Dobra spisu osób uprawnionych do udziału w referendum oraz powołanie przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie I obwodowych komisji do spraw referendum

 • do 14 marca 2020 r. (do 16 marca 2020 r.) - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie I przez osoby niepełnosprawne zamiaru głosowania korespondencyjnego

 • do 20 marca 2020 r. - składanie do Wójta Gminy Dobra wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 • do 24 marca 2020 r. - składanie do Wójta Gminy Dobra wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie gminy Dobra

 • 27 marca 2020 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii referendalnej

 • 28 marca 2020 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

 • 29 marca 2020 r. w godz. 7:00-21:00 - GŁOSOWANIE

 


Info: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

 

Reklama r6s