Reklama r2m

 

Pojemniki na odpady BIO w Gminie Dobra - segregacja, termin końcowy

Pojemniki na odpady BIO w Gminie Dobra - segregacja, termin końcowy


O oznakowaniu pojemników na bioodpady pisaliśmy kilkakrotnie. UG Dobra przypomina, że pojemniki te muszą spełniać wymogi ministerialnego rozporządzenia do 01 lipca 2022 r.

Kierownik WGOKiE wyjaśnia także, jaki może być powód nieodebrania odpadów BIO i co może się stać w takiej sytuacji.

 

Kompendium gospodarowania odpadami opisujące całościowo to zagadnienie dostępne jest na naszym portalu w menu Informator - Gospodarowanie odpadami: https://mierzyn.pl/informator/odpady

O "rewolucji śmieciowej" informują także artykuły dostępne pod linkiem: https://mierzyn.pl/tagi/rewolucja-smieciowa

 

Od stycznia 2022 roku odbiór bioodpadów w Gminie Dobra odbywa się jedynie z brązowego pojemnika o pojemności maksymalnie 120 l. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.  Pojemnik może być pokryty kolorem brązowym w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających.

Pojemniki muszą spełniać wymogi wspomnianego rozporządzenia najpóźniej do 01 lipca 2022r.

Po upływie tego terminu, aby spowodować skuteczny odbiór odpadów BIO, pojemnik musi spełniać wszystkie trzy wymogi:
1. kolor brązowy,
2. pojemność maksymalnie 120 l,
3. napis „BIO”.

Ponadto informujemy, że Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji otrzymuje nadal od firmy JUMAR informację wraz z dokumentacją fotograficzną , iż nie wszyscy  mieszkańcy segregują odpady komunalne, chociaż ustawa „śmieciowa” nakłada taki obowiązek na każdego właściciela nieruchomości. W pojemnikach na odpady zmieszane (resztki po segregacji) umieszczane są odpady remontowe, urządzenia  elektroniczne, odpady zielone wraz z ziemią, odpady z papieru i plastiku. W tych przypadkach nie można mówić o niewiedzy, pomyłce a wręcz o celowym działaniu. Gromadzenie tego rodzaju odpadów w pojemnikach jest zabronione.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów lub jej braku, odpady nie będą odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym urząd zostanie na bieżąco poinformowany wraz z dokumentacją fotograficzną. Wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości 21,00 zł za 1 m³ zużycia wody.

Ponadto prowadzone są i będą przez Straż Gminną intensywne kontrole losowo wybranych  nieruchomości, ulic w każdej miejscowości. W przypadku rażących nieprawidłowości, niezależnie od naliczonej podwyższonej opłaty,  właściciel nieruchomości musi liczyć się z nałożeniem przez Straż Gminną kary grzywny.

Informacje o prawidłowej segregacji znajdują się na stronie urzędu gminy w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI,  pod zakładce EDUKACJA EKOLOGICZNA, CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU, PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW I RECYKLOMAT. Można się posiłkować również informacją umieszczoną na workach. Zachęcamy także mieszkańców do pobrania i zainstalowania aplikacji BLISKO, gdzie oprócz harmonogramu odbioru odpadów znajdują się także wskazówki prawidłowej segregacji. Opis aplikacji znajduje się w pod zakładce HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH - APLIKACJA BLISKO.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s