Reklama

 

Polowanie - obwody łowieckie

Podział województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie


Dwa tygodnie temu opublikowano obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o projekcie uchwały w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.

Na portalu dziennika Mierzyn prezentujemy na mapie granice dwóch obwodów leżących na obszarze Gminy Dobra (119 i 121), a poniżej - więcej informacji o obwieszczeniu Marszałka.

 

Obwieszczenie Marszałka z 2020-10-02 zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału naszego województwa na obwody łowieckie i ich skategoryzowaniu.

Projekt uchwały udostępniono 2020-10-09 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Uwagi do projektu może wnieść do 2020-11-02 każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem. Potwierdzenie tego stanu należy dołączyć do składanych uwag.

Uchwała w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie ma zostać podjęta ze względu na niekonstytucyjność obecnie obowiązującej uchwały nr XXVI/362/13 z roku 2013.

Na stronie dziennika Mierzyn prezentujemy mapę z granicami obwodów łowieckich 119 i 121 leżących na terenie Gminy Dobra - menu: Informator -> Mapa obwodów łowieckich. Mapa ta została przygotowana na podstawie tejże uchwały z 2013 r.

Przedstawiony projekt dla obwodów 119 i 121 nie wnosi zmian w przebiegu granic.

Cała dokumentacja projektu uchwały dostępna jest na stronie: http://www.wrir.wzp.pl/biuro-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/rolnictwo-lowiectwo-rybactwo/lowiectwo/obwody-lowieckie


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl , Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - http://www.wrir.wzp.pl

 

Reklama