Reklama r2m

 

Przedszkola

Otwieranie przedszkoli na terenie Gminy Dobra - od 13 maja


Sukcesywne otwieranie przedszkoli na terenie Gminy Dobra planowane jest od środy - 13 maja 2020r. - informuje Wójt Gminy Dobra.

Dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują placówki wychowania przedszkolnego mają kontaktować się z rodzicami dzieci w celu zebrania deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych od dnia 13.05.2020 r.

 

Komunikat UG Dobra:

 

Od dnia 13.05.2020 r. planowane jest sukcesywne otwieranie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Dobra.

Na spotkaniu w dniu 05.05.2020 r. ustalono, iż dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują placówki wychowania przedszkolnego będą kontaktować się z rodzicami dzieci w celu zebrania deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych od dnia 13.05.2020 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służ mundurowych i socjalnych, pracowników handlu realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółowe informacje uzyskać można w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, tel. 91 439 17 31;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, tel. 91 311 33 92;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, tel. 91 311 88 20;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie tel. 91 483 13 40;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, tel. 91 311 24 39.


Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s