Reklama r2m

 

Lampa uliczna

Oświetlenie ulic w gminie - kryteria doboru ulic


Instalacja lamp oświetlających wzbudza emocje - każdy chciałby mieszkać przy drodze, która nocą jest oświetlona. Zrozumiałe jest, że wszystkim jednocześnie w całej gminie nie można zamontować lamp.

Jak zatem są wybierane lokalizacje, w jakiej kolejności, wg jakich kryteriów - próbowała ustalić Radna Gminy Dobra - Magdalena Zagrodzka.

 

Niektóre lokalizacje wydają się być kontrowersyjne - gdy instaluje się lampy przy mało zaludnionej ulicy, podczas gdy mieszkańcy innych ulic czekają kilka a być może i kilkanaście lat.

M. Zagrodzka składała w tej sprawie interpelacje dwukrotnie:

  • w maju tego roku pytając o harmonogram instalacji lamp oraz kryteria doboru ulic, które mają zostać oświetlone
  • w czerwcu tego roku - wnosząc o sporządzenie takiego harmonogramu i prosząc o informację na temat racjonalności oświetlenia ulicy Prostopadłej w Mierzynie

 

W odpowiedzi Wójt Gminy Dobra informowała, że gmina nie posiada wieloletniego harmonogramu wykonywania oświetlenia. Prace takie są wykonywane w ramach bieżących zadań inwestycyjnych, a o kolejności prac decyduje kolejność składania przez mieszkańców wniosków (od roku 2016) oraz możliwości finansowe gminy w danym roku.

 

Analiza zasadności inwestycji jest dokonywana pod kątem:

  • możliwości formalno-prawnych (stan własności nieruchomości, posiadana dokumentacja projektowa)
  • korelacji z zaplanowanymi działaniami inwestycyjnymi (analiza budżetu i zaplanowanych inwestycji drogowych)
  • analizy stanu bieżącego (rodzaj nawierzchni, przebieg drogi, ewentualna korelacja z istniejącym oświetleniem)

 

O kolejności montowania lamp decydują także posiadane dokumentacje budowlane i stosowne zgody (np. ze Starostwa Powiatowego) oraz rodzaj drogi (w pierwszej kolejności - główne publiczne drogi przelotowe).

Wójt Gminy uważa, że nie ma potrzeby tworzenia harmonogramu instalacji lamp, ponieważ zadania te realizowane są na podstawie kolejności wniosków mieszkańców, w miarę możliwości finansowych.

Oświetlenie ulicy Prostopadłej w Mierzynie odbyło się na podstawie takiego właśnie wniosku.

Tak więc długopisy w dłoń i trzeba wnioskować!


Info: M.Zagrodzka - Radna Gminy Dobra, UG Dobra - https://dobraszczecińska.pl

 

Reklama r6s