Reklama

 

Oferta pracy - trener-animator sportu na Orliku w Dobrej

Oferta pracy - trener-animator sportu na Orliku w Dobrej


Wójt Gminy Dobra oferuje pracę na stanowisku Trener-Animator sportu na Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7.

Praca na umowę-zlecenie w okresie 01.07-30.11.2022 r., 120 godzin w stosunku miesięcznym.
Termin składania ofert: 24 czerwca 2022r.

 

Oferty należy składać w UG Dobra, ul. Szczecińska 16a, z dopiskiem "Animator Moje Boisko Orlik 2012 w Dobrej".

Do głównych obowiązków będzie należało utrzymywanie nadzoru nad bazą sportowo-rekreacyjną Orlika w Dobrej, a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Osoba ta będzie także organizować imprezy i rozgrywki sportowe oraz prowadzić działania niwelujące skutki niedostatecznej aktywności fizycznej.

Wynagrodzenie określono na 22zł brutto za każdą efektywnie zrealizowaną godzinę.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93.

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/oferta-pracy-na-stanowisko-trener-animator-sportu-na-kompleksie-boisk-sportowych-orlik-2012-w-m-1


Info: UG Dobra

 

Reklama