Reklama r2m

 

Oferta pracy - strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej

Oferta pracy - strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej


UG Dobra ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Gminny w Straży Gminnej w Dobrej.  Poszukiwane są 2 osoby.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od 01 stycznia 2023 r., aplikować można tylko osobiście (w sekretariacie UG Dobra w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a) lub drogą pocztową do 17 października 2022 r. (poniedziałek) do godz. 16:30.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

Strażnikiem może być osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. ukończyła 21 lat;
3. korzysta z pełni praw publicznych;
4. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
5. cieszy się nienaganną opinią;
6. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;
7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;
9. posiada uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii B.

 

Ważne informacje:

Osoba podejmująca pracę na stanowisku strażnika gminnego po raz pierwszy zatrudniana jest na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem. Praca zgodnie z grafikiem, zmianowa, w tym w soboty, w niedzielę i w święta.

Wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 4.000,00 – 5.000,00 zł brutto, w zależności od posiadanego stażu pracy i doświadczenia zawodowego


Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-straznik-gminny-w-strazy-gminnej-w-dobrej-2-etaty-2

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 91 424 44 93.


Info: UG Dobra
Foto: własne

 

Reklama r6s