Reklama r2m

 

Praca - rekrutacja

Oferta pracy - Starszy referent w PSP Mierzyn


UG Dobra opublikował ofertę zatrudnienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27.

Oferta pracy dotyczy stanowiska "starszy referent" w pełnym wymiarze czasu pracy. Aplikacje należy składać do 7 grudnia.

 

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko – starszy referent
 2. Wymiar zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy
 3. Data zatrudnienia: 01.01.2021 r.
 4. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 5. Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie, ul. Kolorowa 27
 6. Ważność ogłoszenia: do 7.12.2020 r.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Ukończone studia wyższe i minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w sekretariacie szkoły,
 2. Znajomość problematyki oświatowej, przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy,
 3. Znajomość obsługi komputera, znajomość programów informatycznych, WORD, EXCEL, Pakietu OFFICE, poczta,
 4. Umiejętność redagowania pism urzędowych, sprawozdań z działalności szkoły
 5. Znajomość programów:  SIO, Librus, Wyposażenie
 6. Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 7. Łatwość nawiązywania kontaktów,
 8. Umiejętność współpracy w zespole,
 9. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  kreatywność, wysoka kultura osobista.


Szczegóły oferty i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/15121.dhtml


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s