Reklama

 

Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w ZAES (Dołuje)

Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w ZAES (Dołuje)


UG Dobra ogłosił nabór ofert pracy na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej z siedzibą w Dołujach.

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - z umową o pracę na pełny etat od 01 października 2022 r. 
Aplikować można do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie ZEAS w Dołujach lub przesyłając je drogą pocztową - także do ZEAS w Dołujach.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku - posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce - wykształcenie wyższe ekonomiczne.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów ustaw, a w szczególności: ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw; ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. minimum rok doświadczenia w księgowości;
  3. biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej);
  4. wysoka kultura osobista;
  5. umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych;
  6. zdecydowanie i samodzielność w działaniu;
  7. komunikatywność;
  8. terminowość;
  9. umiejętność pracy w zespole;
  10. rzetelność i odpowiedzialność.

 

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-stanowisko-ksiegowosci-budzetowej-w-zespole-ekonomiczno-ad-1


Info: UG Dobra

 

Reklama