Reklama r2m

 

Mierzynianka - świetlica

Oferta pracy: sprzątaczka w świetlicy na terenie sportowo-rekreacyjnym Mierzynianka


UG Dobra opublikował ofertę pracy na stanowisko sprzątaczki w świetlicy na terenie sportowo-rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie.

Praca na pół etatu od 03 października 2022 r., umowa na czas określony. W ogłoszeniu podano wysokość wynagrodzenia zasadniczego.

 

Praca od wtorku do soboty, zgodnie z harmonogramem pracy. Oferty należy składać w terminie: do 23 września 2022 r. do godziny 15.00.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego: 1.600,00 zł ( 1/2 z 3.200,00 zł brutto).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Wykształcenie podstawowe, zawodowe.
3) Niekaralność.
4) Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5) Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

2. Wymagania dodatkowe:
1) Wysoka kultura osobista.
2) Rzetelność, dokładność, Odpowiedzialność, dyspozycyjność.
3) Umiejętność pracy w zespole.

Szczegółowy zakres obowiązków i dodatkowe informacje związane z ofertą pracy dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/oferta-zatrudnienia-sprzataczka-w-swietlicy-na-terenie-sportowo-rekreacyjnym-mierzynianka-w-mie-1


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s