Reklama r2m

 

UG - praca

Oferta pracy - sekretarka w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji UG


UG Dobra ogłosił nabór ofert pracy na na stanowisko sekretarki w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji UG.

Umowa o pracę na czas nieokreślony od 01 października 2021 r.  Aplikować można do 10 września 2021 - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Niezbędne wymagania:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe magisterskie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
2) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, znajomość przepisów prawa z zakresu procedur administracyjnych,
3) wysoka kultura osobista,
4) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym obsługi programów komputerowych (Microsoft Word, Excel), przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność,
5) umiejętność planowania i organizacji pracy,
6) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
7) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
8) umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
9) postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/16198.dhtml


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s