Reklama

 

Oferta pracy na kolejne stanowisko urzędnicze w UG Dobra

Oferta pracy na kolejne stanowisko urzędnicze w UG Dobra


UG Dobra opublikował kolejne ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. melioracji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra.

Praca w pełnym wymiarze na umowę o pracę od 1 marca 2021 r., aplikować można do 19 lutego 2021 (piątek) do godz. 11:00.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku - wykształcenie wyższe o profilu: melioracje wodne lub inżynieria wodno-kanalizacyjna lub budownictwo wodne lub ochrona środowiska,
  lub wykształcenie wyższe i udokumentowany 2 - letni staż pracy w zakresie prowadzenia spraw dotyczących melioracji wodnych lub systemów wodno-kanalizacyjnych..
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem osobowym kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 2. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa, między innymi z zakresu zamówień i finansów publicznych, ustawy Prawo Wodne, przepisów dotyczących samorządów gminnych.
 3. Znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu.
 4. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, terminowość, dokładność i odpowiedzialność,
 7. Umiejętność planowania i organizacji pracy,
 8. Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 9. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 10. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 11. Znajomość topografii Gminy Dobra,
 12. Postawa etyczna - wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.


Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/zmiany/15373.dhtml


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl
Foto: ilustracyjne

 

Reklama