Reklama r2m

 

Odpady BIO w Gminie Dobra - przypomnienie, zgłaszanie problemów

Odpady BIO w Gminie Dobra - przypomnienie, zgłaszanie problemów


O odpadach BIO pisaliśmy niejednokrotnie. Ta sprawa wciąż jednak bywa problematyczna, dlatego przypominamy najważniejsze zasady gospodarowania odpadami BIO i odbierania ich w pojemnikach.

Informujemy także jak zgłaszać problemy dotyczące odpadów, mycia pojemników i oddawania odpadów do PSZOK.

 

Kompendium gospodarowania odpadami opisujące całościowo to zagadnienie dostępne jest na naszym portalu w menu Informator - Gospodarowanie odpadami: https://mierzyn.pl/informator/odpady

O "rewolucji śmieciowej" informują także artykuły dostępne pod linkiem: https://mierzyn.pl/tagi/rewolucja-smieciowa

 

Ogólnie - jaki pojemnik na odpady BIO: Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - korzystanie z pojemników na BIO

Szczegółowe informacje o pojemnikach na BIO: Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - wyjaśniamy/pomagamy - cz.2

Co wrzucamy do pojemników BIO: Odpady BIO - co wrzucamy do brązowego pojemnika

 

Pojemniki na odpady zmieszane powinny być raz w roku myte i dezynfekowane przez firmę odbierającą odpady. Wykazy ulic, na których myto pojemniki są dostępne pod linkiem: https://mierzyn.pl/tagi/mycie-pojemnikow

Pojemniki na odpady BIO powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym przez właściciela nieruchomości.

 

Jak zgłaszać problemy:

Problemy związane z gospodarką odpadami, zarówno związane z brakiem odbioru odpadów komunalnych jaki i zbieranych selektywnie:
Do Urzędu Gminy w Dobrej zarówno telefonicznie pod numerem telefonu: 91 421 44 43 jak i osobiście w Wydziale do spraw Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej.
Każdy taki przypadek jest indywidualnie sprawdzany przez pracownika gminy w firmie odbierającej odpady tak aby sprawnie rozwiązać problem.

Problemy związane z podejrzeniem braku umycia pojemnika na odpady komunalne zgodnie z harmonogramem:
Do Urzędu Gminy w Dobrej zarówno telefonicznie pod numerem telefonu: 91 421 44 43 jak i osobiście w Wydziale do spraw Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej.

Problemy i wątpliwości dotyczące przyjęcia/odmowy przyjęcia odpadów w PSZOK:
Pracownicy PSZOK-u mieszczącego się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Dobrej mają prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli są one niezgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. Jeżeli wynikną wątpliwości związane z tym tematem można również zgłosić je do Urzędu Gminy w Dobrej zarówno telefonicznie pod numerem telefonu: 91 421 44 43 jak i osobiście w Wydziale do spraw Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s