Reklama.

 

Obwieszczenie Wójta - zmiana decyzji dotyczącej kanalizacji deszczowej - Kolorowa

Obwieszczenie Wójta - zmiana decyzji dotyczącej kanalizacji deszczowej - Kolorowa

We wtorek, 2021-10-26, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra w sprawie zmiany decyzji odnośnie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kolorowej.

Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w ciągu 14 dni w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej i ewentualnie wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.


Referat Planowania przestrzennego w Dobrej przy ul. Granicznej 24 udostępnia akta sprawy:

  • w poniedziałki w godz.: 8:30-16:30
  • w środy i czwartki w godz.: 7:00-15:00

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.Info: UG Dobra

 

Reklama