Reklama

 

Obwieszczenie Wójta - skrzyżowanie ul. Lubieszyńskiej i Tytusa

Obwieszczenie Wójta - skrzyżowanie ul. Lubieszyńskiej i Tytusa

W środę, 2021-09-15, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym dla przebudowy drogi krajowej nr 10 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lubieszyńskiej z ul. Tytusa na terenie działki nr 305/4.

Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w ciągu 14 dni w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej.


Referat Planowania przestrzennego w Dobrej przy ul. Granicznej 24a udostępnia akta sprawy:

  • w poniedziałki w godz.: 8:30-16:30
  • w środy i czwartki w godz.: 7:00-15:00

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.Info: UG Dobra

 

Reklama