Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - sieć wodociągowa w ul. Kolorowej

W czwartek, 2020-08-20, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 336 położonej w ciągu ul. Kolorowej.

Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej w ciągu 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W terminie 14 dni strony mogą także składać odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):

  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00

 

Reklama r6s