Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - sieć wodociągowa w ul. Kolorowej

W  piątek, 2020-07-31, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 336 położonej w ciągu ul. Kolorowej.

Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej w ciągu 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Zainteresowanie powinni wcześniej umówić (telefonicznie) termin przyjścia.
Tel. kontaktowy: (91) 424 19 76.
Referat Planowania przestrzennego w Dobrej przy ul. Granicznej 24 udostępnia akta sprawy:

  • w poniedziałki w godz.: 8:30-16:30
  • w środy i czwartki w godz.: 7:00-15:00

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc po 2020-08-14.

 

Reklama r6s