Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - sieć wodociągowa w rejonie ul. Rolniczej


W środę, 2021-03-07, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr: 603, położonej w rejonie ul. Rolniczej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentami i składać ewentualne uwagi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s