Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - rozbudowa sieci energetycznej - Spółdzielców

W środę, 2020-08-05, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV w rejonie ul. Spółdzielców.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-08-19. W tym czasie można składać ewentualne odwołanie od decyzji.

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00

 

Reklama r6s