Reklama r2m

 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Obwieszczenie Wójta - przebudowa sieci energetycznej - Łukasińskiego

Wójt Gminy Dobra opublikowała obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 109/2019/icp:

"Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV na terenie działek nr: 19/34, 19/61, 22/41, położonych w rejonie ul. Łukasińskiego w Mierzynie"

 

Strony mogą odwoływać się od decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia (czyli od 2019-12-06).


Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się:
- w poniedziałki w godz. 8:30-16:30
- w środy i czwartki w godz. 7:00-15:00
w budynku urzędu przy ul. Granicznej 24a


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s