Reklama.

 

Obwieszczenie Wójta - kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Wędrownej

Obwieszczenie Wójta - kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Wędrownej

W środę, 2021-10-27, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu kolejnej decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 339, położonej w ciągu ul. Wędrownej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Stronom przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra

 

Reklama