Reklama.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo - gazociąg przy ul. Zeusa

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo - gazociąg przy ul. Zeusa


Może nieco nietypowo, bo piszę o obwieszczeniu (mocno spóźnionym) Wójta sąsiedniej gminy, ale dotyczy także Mierzyna.

A konkretnie - fragmentu ul. Zeusa, gdzie będzie budowana sieć gazowa średniego ciśnienia.

W czwartek, 2020-04-16, ukazało się na stronach UG Dobra obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia [UWAGA!] 2020-03-30, o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 134 i 39/6 z obrębu Stobno, gmina Kołbaskowo i na działce nr 221/31 z obrębu geodezyjnego Mierzyn 3.

Działka 221/31 to fragment ul. Zeusa - od skrzyżowania z ul. Długą (w kierunku Stobna) do skrzyżowania z ul. Artemidy.
Z kolei działka 134 biegnie równolegle do ul. Zeusa i Osiedla Pod Lipami, a działka 39/6 - wzdłuż ul. Długiej w kierunku Stobna.


Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Reklama