Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - gazociąg w rejonie ul. Truskawkowej

W środę, 2021-07-28, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr: 243/8 i 245/3, położonych w rejonie ul. Truskawkowej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentami i składać ewentualne uwagi.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s