Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta - gazociąg w ciągu ul. Tarniny

Obwieszczenie Wójta - gazociąg w ciągu ul. Tarniny

We wtorek, 2021-11-02, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie działki nr 221/11, położonej w ciągu ul. Tarniny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentami i składać ewentualne uwagi.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s