Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - dotyczące inwestycji: budowa hali cynkowania

W środę, 2024-05-29, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra do stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla inwestycji: "Budowa nowego obiektu budowlanego – budynku przemysłowego (hali cynkowania ogniowego) z zewnętrznymi instalacjami  oraz urządzeniami zagospodarowania terenu wraz z rozbiórką istniejących budynków (...)", zlokalizowanej w Mierzynie, przy ul. Spółdzielców 8a (firma MABO).

Strony postępowania mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w Wydziale ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra przy ul. Granicznej 31 w Dobrej.

Termin załatwienia sprawy przedłużono do 30 sierpnia 2024 r. z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Kolejną przyczyną przedłużenia postępowania jest potrzeba przeprowadzenia procedury oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: ilustracyjne
Źródło: UG Dobra

 

Reklama r6s