Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - decyzja środowiskowa - rozbudowa DGS

W piątek, 2020-02-07, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Zakładu Produkcyjnego DGS Poland Sp. z o.o.

Postępowanie wszczęto na wniosek pełnomocnika DGS Poland Sp. z o.o., a przedmiotem wniosku jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.

Z obwieszczenia dowiadujemy się kto jest organem właściwym do wydania decyzji (Wójt Gminy Dobra) i jakie są organy biorące udział w postępowaniu.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Wołczkowie, przy ul. Lipowej 51 w terminie 30 dni, tj. od 2020-02-10 (poniedziałek) do 2020-03-10 (wtorek) w czasie pracy urzędu:

  • poniedziałek: 8:30 - 16:30
  • wtorek-piątek: 7:00 - 15:00

Można również składać w tym czasie 30 dni uwagi i wnioski w formie:

  • pisemnej
  • ustnej do protokołu
  • elektronicznej bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy DGS

 

Reklama r6s