Reklama.

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dotycząca sieci energetycznej - Spółdzielców

Obwieszczenie Wójta - decyzja dotycząca sieci energetycznej - Spółdzielców

W czwartek, 2021-02-04, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego słupa 15kV, budowie linii elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego na terenie działek 273/57, 273/26, 273/43, 273/55, 276/161 i 276/137 położonych w rejonie ul. Spółdzielców.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2021-02-18.

W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentami i składać ewentualne odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama