Reklama.

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dotycząca kanalizacji deszczowej - Kolorowa

Obwieszczenie Wójta - decyzja dotycząca kanalizacji deszczowej - Kolorowa

We wtorek, 2021-06-22, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kolorowej.

Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w ciągu 14 dni w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej i ewentualnie wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.


Zainteresowani powinni wcześniej umówić (telefonicznie) termin przyjścia.
Tel. kontaktowy: (91) 424 19 76.
Referat Planowania przestrzennego w Dobrej przy ul. Granicznej 24 udostępnia akta sprawy:

  • w poniedziałki w godz.: 8:30-16:30
  • w środy i czwartki w godz.: 7:00-15:00

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Reklama