Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - decyzja dot. gazociągu - Lubieszyńska

W środę, 2020-08-05, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Lubieszyńskiej.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-08-19.

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):

  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00

 

Reklama r6s